Noc v škole

Školský rok 2016/2017 je rokom čitateľskej gramotnosti všetkých škôl na Slovensku. Slovné spojenie „čitateľská gramotnosť“ je nám známe. Počujeme ho veľmi často na vyučovaní, vychádza z telky, rádia, novín, časopisov i z webov. Počuť, počujeme, vidíme, prečítame si, ale rozumieme správne jeho významu? Je to veľmi jednoduché… Ten spočíva v budovaní si priateľstva s textom. Či už umeleckým, náučným, informačným, alebo publicistickým. Aby sme rozumeli obsahu, ktorý čítame, mali z čítania radosť, fantazírovali, obohacovali si slovnú zásobu, zlepšovali pravopis, vedeli nachádzať a využívať dôležité informácie, formulovať otázky, názory a nakoniec, samostatne tvorili literárny svet.

A práve preto naše dobré pani učiteľky pre nás pripravili nočné čítanie v škole. Noc bola dlhá! Vyskúšali sme si hlasné čítanie z Biblie pred publikom, pracovali s dejom povesti, v tichosti analyzovali báseň spolužiaka, súťažili v literárnom kvíze a dramatizovali ako profesionálni herci. Záver noci patril púšťaniu balónov prianí a nechýbalo ani disko-trysko.

Noc v škole bola hravá, veselá a zážitková, no najmä zmysluplná. Ďakujeme!