Maratón čítania

Dňa 16. februára 2017 sa v triedach 1. A a v 2. A našej školy uskutočnil MARATÓN ČÍTANIA. Túto milú akciu zorganizovali pani učiteľky Ing. Mária Kudličková a Ing. Zuzana Kudličková. Žiaci súťažili v počte prečítaných slov v stanovenom čase (1. A – 2 minúty, 2. A – 3 minúty). Podľa toho si svoje umiestnenie vyznačili na vopred pripravených plagátoch (na pyramíde, gepardovi či slimákovi). Ostatní si čakanie skrátili vypĺňaním krížovky.

Prišli sa na nás pozrieť aj hostia – pani riaditeľka Mgr. Iveta Horváthová, pani učiteľky a samozrejme aj rodičia. Občerstvili sme sa keksíkmi a malinovkou. Z maratónu čítania všetci odchádzali spokojní, hoci niektorí žiaci uznali, že čítaniu je potrebné venovať omnoho viac času.