Hviezdoslavov Kubín 2018

V tomto roku sa do literárnej súťaže zapojilo mnoho žiakov z prvého aj druhého stupňa. Každý jeden žiak vynikol so zaujímavým a hlavne náročným prejavom, čo svedčí o narastajúcej kvalite súťaže a už dnes môžeme konštatovať, že sa nám formuje nová generácia talentovaných žiakov s vyhliadkami na postup do okresného kola. Víťazom blahoželáme a odporúčame im vytrvať, rozvíjať svoje nadanie a tešiť sa z každého úspechu.

I. STUPEŇ

Poézia

1. miesto: K. Halmová, II. A

2. miesto: S. Forroová, E. Zemanová, 0. A

Próza  

1. miesto: S. Sivoň, III. A

2. miesto: M. Šléz, IV.A

3. miesto: M. Fitzel, III. A

II. STUPEŇ

Poézia

1. miesto: A. Rozborová, V. A s postupom do okresného kola

2. miesto: D. Taschner, VII. A

3. miesto: M. Ondriškovič, K. Ujváryová, V. A

Ďakujeme pani učiteľke D. Marcinovej za príjemné vedenie a priebeh školskej súťaže, porote, ktorú tvorili pani zástupkyňa a pani učiteľky D. Marcinová a D. Roháčková, za neľahký výber výhercov, pani učiteľke T. Uhreckej a žiakom V. A triedy, F. Kmetónymu, A. Rozborovej a N. Pastorekovej za výzdobu triedy a estetické zavŕšenie atmosféry súťaže.

Andrejka Rozborová postúpila do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo v Základnej škole Železničnej, kde získala čestné uznanie. GRATULUJEME!