Vietnam – brána do Indočíny

Tretí diel vzdelávacieho projektu „Svet okolo nás“, nás zaujímavou projekciou zaviedol do juhovýchodnej Ázie, do krajiny nádherných vápencových hôr, dych vyrážajúcich scenérií, tajuplných jaskynných systémov, skvelého jedla a usmievavých ľudí.

Spoločne sme sa vydali na ďalšiu cestu plnú poznania do neobyčajného Vietnamu. Vietnam, oficiálnym názvom Vietnamská socialistická republika, leží na polostrove Zadná India v juhovýchodnej Ázii. V krajine vládne komunistická strana, ktorá ale umožňuje súkromné podnikanie. Hlavným mestom je Hanoj a je dôležitým kultúrnym centrom severného Vietnamu. V rámci projekcie sme sa dozvedeli o spôsobe života ľudí, tradíciách a jedle.

Hlavným cieľom projektu bolo spojiť teoretické znalosti žiakov s praktickými skúsenosťami

a prehĺbiť tak záujem o štúdium prírodovedných predmetov pomocou kreatívnej edukácie. Všetkým sa veľmi páčilo a tešíme sa ďalšiu „cestu“ do Mexika v budúcom školskom roku.