Karnevalová párty

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím maškarných karnevalov. A taký fašiangový karneval nechýbal ani na našej základnej škole. Uskutočnil sa 31. januára 2018. Karneval organizuje naša škola pravidelne už každý rok a žiaci sa doň radi zapájajú. Vždy si pripravili masky, ktorými nás opäť prekvapili.