Filmový kabinet deťom

Dňa 11. mája 2017 sa tretiaci a štvrtáci zúčastnili vďaka podpore Asociácie slovenských filmových klubov na výchovno-vzdelávacom projekte FILMOVÝ KABINET DEŤOM v kine Lumiere.

Projekt hravou a nenútenou formou predstavil deťom svet animovaného filmu z dielne slovenských animátorov. Interaktívnu prednášku viedli dve lektorky, ktoré oboznámili deti s tým, čo je animácia, ako vzniká animovaný film a kto ho vytvára.

Na pripravených rekvizitách a animačných pomôckach demonštrovali rôzne techniky animácie: kreslenú, plôškovú, bábkovú, plastelínovú a reliéfnu. Jednotlivé techniky si deti overili v pásme slovenských animovaných filmov, ktoré dotvárali ucelený koncept prednášky. Na záver workshopu si deti mohli všetky rekvizity zobrať do ruky a vyskúšať si mechanizmus ich fungovania.

Približne 90-minútová prednáška prebiehala v uvoľnenej atmosfére, deti sa mohli pýtať lektoriek na všetko, čo ich zaujímalo. Na rozlúčku nám pani lektorka podarovala krásnu rekvizitu pána doktora. Tešíme sa na ďalšie stretnutie v kine Lumiere.