Biela pastelka aj v našej škole

Naše usilovné žiačky sa zapojili do dobročinnej zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým s názvom Biela pastelka. V dňoch 23. a 24. septembra vyzbierali finančné prostriedky pre potreby nevidiacich. Výnos zbierky je určený na špeciálne výcvikové programy zamerané na výuku chôdze s bielou palicou, čítania a písania brailovým písmom a iných špeciálnych zručností.

Týmto ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a pomohli tak tým, ktorí to potrebujú.