Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa v Základnej škole Biskupická 21 v Bratislave uskutočnilo dňa 5. septembra 2016 o 8,00 hod. Slávnostný prejav riaditeľky školy Mgr. Ivety Horváthovej pri príležitosti otvorenia školského roka 2016/2017:

Vážený pedagogický zbor, milí žiaci!

Srdečne Vás vítam v školskom roku 2016/2017. Zvlášť medzi nami vítam nového asistenta učiteľa Mgr. Erika Mriža, pani učiteľku Mgr. Danielu Marcinovú, ktorá povedie našich ôsmakov a pani vychovávateľku Dagmar Danielovú po materskej dovolenke.

Milí nulťáci a prváci. Prajem Vám veľa radostných školských dní, nových kamarátov a úspechov na našej škole. Nemusíte mať žiadny strach. S pomocou láskavých a obetavých pani učiteliek sa čoskoro naučíte čítať, písať, rátať a objavovať nové poznatky.

Deviataci. Ako rýchlo plynie čas. Prednedávnom predchádzajúce povzbudivé slová patrili práve Vám. Dnes ste najstaršími žiakmi našej školy. Čaká Vás náročný rok, ale verím, že ho zvládnete tak dobre, ako tie predchádzajúce. Musíte sa viac učiť, pracovať na sebe a spraviť všetko preto, aby ste takto o rok sedeli v laviciach vytúženej strednej školy. Buďte príkladom pre mladších spolužiakov a oporou pre pani učiteľky, ktoré to so žiakmi nemajú vždy jednoduché. Musíte byť zodpovední voči svojej práci, rodičom, no najmä voči sebe. Verím Vám a úprimne všetkým držím palce!

Milí žiaci. Chcem Vás upozorniť na zmeny, ktoré nastanú v novom školskom roku. Veľký dôraz a kontrolu budeme klásť na povinnú školskú dochádzku, vaše správanie a konanie. Máme nový školský poriadok, ktorý Vám prečítajú a vysvetlia vaše triedne pani učiteľky. Zvlášť chcem poukázať na renováciu šatne a školskej jedálne. Priestory sme zrenovovali predovšetkým kvôli Vám. Preto očakávam, že sa k nim budete správať s úctou a nedopustíte, aby niekto úmyselne poškodzoval školský majetok.

Prajem nám všetkým pokojný a úspešný školský rok. Žiakom čo najmenej vymeškaných hodín, dobré známky a ešte lepšie medziľudské vzťahy. Kolegom veľa pracovného elánu, poslušných a pracovitých žiakov a aby sa koniec roka niesol v znamení bohatej úrody vedomostí a ľudskosti.

Ďakujem.