Odtlačky srdca na paletách rómskych výtvarníkov

Odtlačky srdca na paletách rómskych výtvarníkov je vernisáž, ktorú ste si mohli pozrieť v Zichyho paláci Starého Mesta Bratislavy.

Uskutočnila sa pod záštitou Romano kher a In Minorita s finančnou podporou Úradu vlády SR, program Kultúra národnostných menšín 2016. Otvorenie výstavy sprevádzalo vystúpenie našich žiakov, ktorí svojím umeleckým účinkovaním umocnili atmosféru večera a podstatu jej realizácie, ktorou je zbližovanie vzdialeného.

Nicolas Rigo (9. A) v sprievode huslí a gitary zaspieval rómsku pieseň a Andrea Rozborová (4.A) predniesla báseň spisovateľa Dezidera Bangu. Obaja žiaci boli ocenení hlasným potleskom nielen publika, ale aj potleskom a úsmevom svojich spolužiakov, pani riaditeľky Mgr. Ivety Horváthovej, pani učiteľky Mgr. Daniely Roháčkovej a pána asistenta učiteľa Mgr. Erika Mriža, ktorí prišli svojich žiakov podporiť, povzbudiť, a tým poukázali na hodnotu a zmysel večerného podujatia.