ŠKD informuje…

Milí rodičia,   prosíme rodičov tých žiakov našej školy, ktorí majú záujem o navštevovanie dieťaťa školského klubu detí v tomto šk. roku 2022/2023, aby sa predbežne prihlásili a to napísaním správy pani vychovávateľke Dagmar Danielovej cez EduPage, nakoľko je potrebné aj zabezpečenie stravy. Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia si treba vyzdvuhnúť Prečítať viac o ŠKD informuje…[…]

Začiatok školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci!Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 05.09.2022 (v pondelok) o 8:00 hod. . V deň nástupu do školy poprosíme, aby rodič za svoje dieťa zaslal “Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti” prostredníctvom Edupage alebo vytlačené a vyplnené tlačivo priniesol žiak svojmu triednemu učiteľovi. Činnosť ŠKD v tento deň nie je.V školskej jedálni Prečítať viac o Začiatok školského roka 2022/2023[…]

13. august – Medzinárodný deň ľavákov

Medzinárodný deň ľavákov, ktorý vyhlásila organizácia Lefthanders International (LI) sa pripomína dňom 13. august a to od roku 1976. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie verejnosti o výhodách a nevýhodách ľavákov. Títo sú vo svete pravákov vystavení nástrojom a pomôckam, ktoré sú pre nich na pohľad nemotorné a ťažkopádne. Sú to napríklad sporáky, počítačové myši, klávesnice, Prečítať viac o 13. august – Medzinárodný deň ľavákov[…]

Letná škola 2022

Letná škola je súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách.  Hlavným cieľom Letných škôl 2022 je podpora škôl pri ich organizácii aktivít na  vyrovnanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, vrátane žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a na integráciu žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny. Prečítať viac o Letná škola 2022[…]