Začiatok školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci!
Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 05.09.2022 (v pondelok) o 8:00 hod. .

V deň nástupu do školy poprosíme, aby rodič za svoje dieťa zaslal “Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti” prostredníctvom Edupage alebo vytlačené a vyplnené tlačivo priniesol žiak svojmu triednemu učiteľovi.

Činnosť ŠKD v tento deň nie je.
V školskej jedálni sa strava podáva až od 06.09.2022 pre žiakov, ktorí budú mať zaplatené za stravu dňom 05.09.2022.

Všetci sa na Vás tešíme a veríme, že nový školský rok úspešne odštartujeme.


Viac info:

 

Uložiť odkaz do záložiek.