ŠKD informuje…

Milí rodičia,  

prosíme rodičov tých žiakov našej školy, ktorí majú záujem o navštevovanie dieťaťa školského klubu detí v tomto šk. roku 2022/2023, aby sa predbežne prihlásili a to napísaním správy pani vychovávateľke Dagmar Danielovej cez EduPage, nakoľko je potrebné aj zabezpečenie stravy.

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia si treba vyzdvuhnúť na MÚ – Oddelenie školstva, ul. Žiacka 2, 821 06 Bratislava
 
Ďakujeme.
Uložiť odkaz do záložiek.