„Tumenca khere – S vami doma“

RTVS pripravila novú vzdelávaciu reláciu, ktorú pripravuje televízne štúdio RTVS v Košiciach. Určená je pre všetky deti, predovšetkým však pre deti z rómskych komunít.

Relácia je špecifická aj tým, že sa v nej prelína slovenčina a rómčina. Pravidelné televízne vysielanie v rómskom jazyku sa v Košiciach pripravovalo už v roku 1993 cyklom Romale. Nová situácia však priniesla nápady, ktoré sú v konečnom dôsledku prínosom najmä pre deti. Detský program v rómskom jazyku je totiž v slovenskom mediálnom priestore novinkou.

Vzdelávaciu reláciu vysiela RTVS do konca júna každý štvrtok na Dvojke.

Najbližšie vysielania relácie :

  • Štvrtok 7.05. o 14:50
  • Štvrtok 14.05. o 14:55
  • Štvrtok 21.05. 15:00

Klaudia Oláhová a Michal Sivák, moderátori relácie.

 

 

 

>> TV archív relácie S vami doma (Tumenca khere) <<