SUPERSTAR U PRVÁČIKOV

Na hodine hudobnej výchovy s 1.A a 1.B sa našli odvážlivci, ktorí sa zapojili do súťaže Superstar (mali sme dokonca aj porotu a moderátorku). 

Všetci súťažiaci boli naozaj SUPER a dostali od svojich pani učiteliek odmenu v podobe jednotky v žiackej knižke. Gratulujeme!