B21 – Šport nás baví

Naša Základná škola Biskupická 21 s podporou dotácie z Bratislavského samostatného kraja zorganizovala Dňa 25. októbra 2017 športový deň, na ktorý boli pozvaní žiaci našej školy a ich rodičia prostredníctvom sociálnych sietí, webovej stránky, plagátov a nakoniec aj letákov, ktoré boli distribuované do každej rodiny.

Počas dňa si žiaci našej školy mohli otestovať svoju šikovnosť a výdrž v tradičných aj menej známych disciplínach. Pre mladších žiakov bolo pripravených 7 zaujímavých stanovíšť (prechod cez prekážkovú dráhu, hod do cieľa, skok cez švihadlo, skok do diaľky z miesta, preťahovanie lanom, cvičenie rovnováhy, orientácia v priestore a štafetový beh), kde za dobre zvládnutú športovú úlohu získavali žetóny. Starší žiaci si svoje sily zmerali už tradične vo futbale a staršie dievčatá v prehadzovanej.

Zároveň boli pripravené aj sprievodné aktivity – sledovanie rozprávok a filmov so športovou tematikou, interaktívna beseda o poskytovaní prvej pomoci. Reportéri z nášho školského časopisu urobili medzi športujúcimi reportáž, ktorú zverejnia v najbližšom čísle.

Žiaci sa s veľkou energiou pustili do všetkých aktivít a za účasť dostali aj sladkú odmenu. Všetci zúčastnení kladne hodnotili priebeh športového dňa.