Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Riaditeľstvo školy ZŠ Biskupická 21 v Bratislave oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 

6. septembra 2021 (pondelok) o 8:00 hod. na školskom dvore.

Chceli by sme požiadať rodičov žiakov 0. – 9. ročníka, aby z dôvodu hygienických opatrení nevstupovali do budovy školy. 

Zároveň žiadame rodičov/zákonných zástupcov, aby v tento deň mal každý žiak vyplnené tlačivo:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.


Uložiť odkaz do záložiek.