Oznam o udelení riaditeľského voľna

 

Riaditeľka ZŠ Biskupická 21 v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka 

udeľuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov v dňoch:

02. a 03. septembra 2021 (štvrtok, piatok)

V tieto dni nebudú v prevádzke ani školské zariadenia (ŠJ, ŠKD). Informovaný o riaditeľskom voľne bol aj zriaďovateľ školy.

Slávnostné otvorenie nového školského roka bude v pondelok 06. septembra 2021 od 8,00 hod. do 9,30 hod. Žiaci dostanú od svojich triednych učiteľov pokyny na ďalšie dni.

Od 07. septembra sa bude vyučovať podľa rozvrhu.

 

S pozdravom za vedenie školy Mgr. Iveta Horváthová, riaditeľka školy.

 

 

 


Uložiť odkaz do záložiek.