POZOR STRAVNÍCI! Informácia o zmene pre poskytovanie dotácie v školskom roku 2021/2022

 

Od nového školského roku 2021/2022 novela zákona prináša nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu.

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

Pre viac info čítaj   >>TU<<

Uložiť odkaz do záložiek.