Predbežné informácie o organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu

Vážení rodičia,

predkladáme Vám dôležité informácie o organizácii a podmienkach návratu Vašich detí do základnej školy, k znovuobnoveniu získaných návykov detí, socializácie a pod. spred obdobia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania kvôli prevencii nákazy COVID-19. Samozrejme, môžu nastať aj prípadné zmeny, o ktorých Vás budeme včas informovať.