Online potvrdenia prostredníctvom EduPage

Vážení rodičia, kolegyne, kolegovia, milí študenti,

na Edupage stránke školy sme sprístupnili možnosť vygenerovať a vytlačiť si potvrdenie o návšteve školy / o zamestnaní bez nutnosti osobnej návštevy sekretariátu školy.

Hoci toto potvrdenie nemá pečiatku školy, obsahuje QR kód, ktorým sa dá pravdivosť potvrdenia kedykoľvek overiť. Potvrdenie s QR kódom je preto praktickejšie a zároveň bezpečnejšie ako tradičné papierové potvrdenie s pečiatkou, lebo sa nedá nijako sfalšovať.

Možnosť generovania potvrdení je overená a garantovaná spoločnosťou aSc, ktorá zmluvne spolupracuje s MŠVVaŠ SR.

Návod pre rodičov na vytlačenie potvrdenia o návšteve školy – kliknite na tento odkaz
Návod pre rodičov na uloženie potvrdenia o návšteve školy do mobilnej aplikácie – kliknite na tento odkaz


Návod pre zamestnancov školy na vytlačenie potvrdenia o zamestnaní – kliknite na tento odkaz
Návod pre zamestnancov školy na uloženie potvrdenia o zamestnaní do mobilnej aplikácie – kliknite na tento odkaz

Návod na overenie pravosti potvrdenia (rodičia / zamestnanci) – klinite na tento odkaz

___________________________
Poznámka:

Môžnosť tlače potvrdení z Edupage je podmienený prihlásením užívateľa do osobného konta Edupage.
Aj naďalej môžete pre účely vystavenia potvrdenia navštíviť sekretariát školy v čase stránkových hodín.

Uložiť odkaz do záložiek.