KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

30. júna sme slávnostne ukončili školský rok 2021/2022.

Aj naši žiaci si prevzali vysvedčenia a vykročili v ústrety letným prázdninám. Samozrejme boli tu aj takí, ktorí sa do školských lávic našej školy už nevrátia – naši deviataci. Ich rozlúčka bola presne taká, ako sa patrí. My im nemôžeme zapriať iné, len aby s láskou spomínali na svoju alma mater, a aby sa im v živote darilo čo najlepšie. Dúfame, že nás nezabudnú prísť pozrieť a pochváliť sa, ako sa im darí! 

Všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme krásne leto plné zážitkov, oddychujte a dávajte na seba pozor! Uvidíme sa opäť v septembri! Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke  ŠKD a ani ŠJ pri Základnej škole, Biskupická 21, 821 06 Bratislava.


Uložiť odkaz do záložiek.