Múzeum školstva a pedagogiky si pripomína 50. výročie

Po rokoch neúspešných snáh našlo Múzeum školstva a pedagogiky (MŠaP) budovu, ktorá má potenciál byť jeho dôstojným sídlom. Symbolicky sa do nej presťahovalo práve v období, keď si pripomína 50. výročie svojho vzniku. 
 
Dňa 17. augusta 1970 kolégium vtedajšieho ministerstva školstva zriadilo múzeum . 

Novým sídlom múzea sa stala budova v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, ktorá bola v minulosti živou školou. Za podpory vtedajšieho prezidenta Tomáša G. Masaryka ju postavili a otvorili v roku 1926. Jediné špecializované múzeum pre dejiny školstva a pedagogiky na Slovensku tak vďaka novým priestorom bude môcť okrem výstavných projektov, sprístupňujúcich školské kultúrne dedičstvo, prezentovať aj architektúru škôl z obdobia 1. ČSR.

Na to, aby v priestoroch bývalej školy mohlo sídliť múzeum a malo možnosť realizovať všetky odborné múzejné činnosti – zhromažďovať zbierky, odborne ich evidovať, konzervovať a reštaurovať, vedecky ich zhodnocovať a nakoniec prezentovať verejnosti, bolo nutné priestory budovy rekonštruovať, čo trvalo takmer tri roky.

Aktuálne popri iných múzejných činnostiach prebieha v nových priestoroch konsolidácia celého múzejného pracoviska, odborné uloženie zbierkových predmetov tak, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana. Zároveň sa tvorí nová stála expozícia o dejinách školstva na Slovensku.

Hoci je múzeum pre verejnosť ešte zatvorené, kurátori pripravili niekoľko online projektov, dostupných na webovom sídle múzea www.msap.sk, ktoré reflektujú jeho 50. výročie. Jeho históriu i zákulisie približuje krátke kalendárium s názvom 1970 | 2020. Prvýkrát je tiež možné prezrieť si vo virtuálnom priestore výstavy z cyklu Osobnosti v školských laviciach, prinášajúce školské spomienky známych tvárí z oblasti divadla, literatúry, filmu, či športu. Výber zbierkových predmetov múzea z obdobia rokov 1918-1945 predstavuje projekt 50 z kabinetu.

Výročie si ďalej pripomenie vydaním reprezentatívnej publikácie o dejinách múzea. „Veríme, že na jeseň sa nám podarí sprístupniť verejnosti aspoň časť priestorov na prízemí budovy, inštaláciou krátkodobých výstav či špeciálneho programu počas Noci múzeí a galérií. Všetko však závisí od zabezpečenia technického vybavenia verejných priestorov a povolení na ich prevádzku“, uviedla riaditeľka múzea Mgr. Martina Kočí.

Múzeum školstva a pedagogiky – Špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a je organizačnou zložkou Centra vedecko-technických informácii SR.

Ako pamäťová a kultúrna inštitúcia sa riadi Múzejným zákonom Ministerstva kultúry SR. Je členom siete slovenských múzeí – Zväzu múzeí na Slovensku. Jeho poslaním je prostredníctvom odborných múzejných činností – zbierkotvornej, evidenčnej, ochrannej, vedecko-výskumnej a kultúrno-prezentačnej uchovávať hmotné dokumenty z dejín školstva a pedagogiky na Slovensku ako národné kultúrne dedičstvo. Poskytuje špecializované metodické a konzultačné služby s možnosťou bádania jednotlivých archívnych dokumentov zo zbierkového fondu.