Medzinárodný deň Rómov

 

” Dnes si pripomíname Medzinárodný deň Rómov. Pri jeho príležitosti som plánovala prijať Rómov a Rómky, ktorí robia veľa dobrého pre Slovensko. Chcela som sa im poďakovať a pokračovať v úprimnom dialógu, ktorý je tak potrebný pre vzájomné porozumenie a spoluprácu. Aj keď sa dnes nemôžeme stretnúť osobne, srdcom zostávame spolu.

Kríza spojená s pandémiou sa dotýka každého z nás. Ale na niektorých dopadá predsa len viac či už kvôli vyššiemu veku, finančnej situácii alebo preto, že nemá dôstojné bývanie. Viem, že aj medzi vami sú takí a že mnohí sa stretávate naviac aj s predsudkami pre svoju etnickú príslušnosť. Chcem vás ubezpečiť, že som prezidentkou všetkých. Nerovnosti vnímam a chcem byť naďalej hlasom tých, ktorých nie je počuť. “

Veľa štastia, zdravia vám všetkým! #srdcomspolu
But bacht the sastipen tumenge savorenge! #lejilehajekhetane