Medzinárodný deň detí v našej škole

Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Na Slovensku sa slávi od roku 1952, zvyčajne každoročne 1. júna.

Naší najmenší si deň detí užili počas dvoch dní:

Vo štvrtok 31. mája 2018 pripravil Mgr. Ján Kšiňan (OZ Za lepšie Biskupice) pre žiakov prvého stupňa milé prekvapenie. Deti zažili jazdu turistickým vláčikom Prešporáčikom s otvorenou strechou po Biskupiciach. Dostali sladkú odmenu a pozvanie na osviežujúcu zmrzlinu. Ďakujeme veľmi pekne za nezabudnuteľný zážitok a krásne fotografie. Viac o akcii nájdete na: https://www.facebook.com/zalespiebiskupice/posts/187171668605042

V piatok 1. júna 2018 sme si zahrali na školskom dvore rôzne didaktické hry, pri ktorých sme otestovali našu presnosť a bystrosť. Za každú úspešne zvládnutú disciplínu sme získali žetóny. Za ne sme si vymenili krásne ceny. Po športovaní sme vyhladli a nad ohníkom sme si opiekli klobásky, špekáčiky, ale aj chlebík. Na konci sme si urobili vyhodnotenie celého dopoludnia a ďakujeme pani učiteľkám, že pre nás vytvorili krásny deň detí.