Linky pomoci

V čase šírenia ochorenia COVID – 19 a súčasných opatrení, sú mnohé deti, mladí, dospelí izolovaní, frustrovaní, ohrození vplyvom a nárastom patologických javov, závislostí členov domácnosti. 

Nedá sa byť osobne pri každom človeku, ale môžeme byť solidárni a ohrozeným skupinám podať pomocnú ruku aspoň zverejnením liniek pomoci na našich webových stránkach.