Historicky prvé rozhodnutie ministerstva školstva v rómčine

Vzdelávanie marginalizovaných rómskych komunít považuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR za dôležitú prioritu novej vlády. Aj z toho dôvodu vydalo vôbec prvýkrát v histórii rozhodnutie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie na školský rok 2020/2021 v rómskom jazyku.

„Je dôležitou správou, že sa ministerstvo školstva otvára a približuje aj samotným Rómom. Súvisí to okrem môjho záväzku venovať sa národnostnému školstvu a inklúzii, aj so stretnutím so splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity Andreou Bučkovou. Práve s Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity sme sa dohodli na úzkej spolupráci, ktorá sa týka aj súčasnej ťažkej situácie, kedy viaceré deti z rómskych komunít nemajú technické vybavenie na zabezpečenie online výučby. Vydávanie usmernení v rómskom jazyku je tak prvým krokom smerom k rómskej komunite, ako začať zlepšovať ich vzdelávanie,“ uviedla štátna tajomníčka ministerstva školstva Monika Filipová.

Mgr. Monika Filipová, PhD., M.A.
štátna tajomníčka


Barariben the sikhaviben andre nacija

 

Merkiňiben the ľikeriben nacijakero hin rendešno paš moderno khetaňiben. E nacija sikavel baro jekhetaňiben le bare kulturakere barvaľipnaha the hin la baro historiko barvaľipen. O bararipen the sikhaviben andre nacijakero čhib phundravel the bararel e nacija kaj peske te pomukel e sera prindžaripnaskeri, čhibakeri the tradicijakeri.
     Pre Slovačiko republika hin jekh bararďi-sikhavibnaskeri sustava, savi hiňi jekhetaňi the khetaňi o bararipen the sikhaviben la nacijakero andre dajakeri čhib the sikhaviben andre lengere dajakere čhiba, hin odoj the inštitucionalno arakhaňiben sikhavibnaskero procesis maškar o sikhľarde the sikhľarde thana. O bare hakaja andro regijonalne sikhľarde peren the pro bararipen the sikhaviben pro nacijakere čhavore the sikhľuvne. E ustava pre Slovačiko republika akana le maškarthemutne dokumentenca the e Europakera chartaha regijonalne vaj nacijakere čhibenca the Ramciko dovakeriben pro hakajutno merkiňiben le manušenge pal e Slovačiko republika te hine nacija vaj hine etnikum domukel te prilel peske themeskeri čhib the sikhaviben andre lengeri čhib.
     Pre kadi sera pes dodžanena o informaciji, save peren pro bararipen the sikhaviben le manušenge la nacijatar. Džal pal o dokumenti the materijali, save žutinena le sikhľardenge the le manušenge save len zathode, sar the aver lačhe informacija.