II. ročník projektu Športový deň v Podunajských Biskupiciach


Ani sme sa nenazdali a už je tomu rok, čo sa takto stretli deti zo základných škôl našej mestskej časti a okolia spolu so zastupiteľmi Oddelenia školstva a kultúry a pani starostkou PhDr. Alžbetou Ožvaldovou (MČ Podunajské Biskupice), ktorá vtedy odštartovala úspešnú generálku dnes už deťmi i dospelými veľmi obľúbeného projektu “Športový deň”.

Ten sa konal rovnako ako tohtoročný druhý ročník v  športovom areáli Tryskáč na ul. Padlých hrdinov v Podunajských Biskupiciach.

Deti tu mohli naplno ukázať svoje pohybové zručnosti, ich múdrosť a silu prenesenú do hry a to všetko v zmysle rešpektovania princípov hry fair-play.

Cieľom bola hlavne radosť z pohybu, vytváranie či upevňovanie priateľských vzťahov medzi deťmi a ukázať im prirodzenú cestu k športu, k pohybu a upevneniu zdravia.

Výsledky a ocenenia:

Vybíjaná 5. – 9. ročník:

  1. miesto ZŠ Podzáhradná,
  2. miesto ZŠ Rovinka,
  3. miesto ZŠ Biskupická,
  4. miesto ZŠ Bieloruská.

Futbal 2. stupeň:

  1. miesto ZŠ Podzáhradná,
  2. miesto ZŠ Biskupická,
  3. miesto ZŠ Rovinka,
  4. miesto ZŠ Bieloruská,
  5. miesto ZŠ Vetvárska.

Titul „Najlepší strelec“ získal žiak našej školy Róbert Keszegh, ktorý podaroval do brán súperov spolu 7 gólov, gratulujeme.

Ako „Najlepší brankár“ sa stal Samuel Kužlík zo ZŠ Podzáhradná.

Víťazné poháre a medaily odovzdala jednotlivcom aj súťažným družstvám osobne starostka mestskej časti.

Poďakovanie patrí všetkým deťom i pedagógom, ktorí sa zúčastnili alebo sa inak aktívne spolupodieľali na príprave a organizácii športového podujatia, čím tiež prispeli k úspechu našich detí. Ďakujeme!