Detská misia 2016

S blížiacim sa obdobím vianočných sviatkov našu školu a žiakov navštívili už po druhýkrát členovia z Detskej misie. Ide o občianske združenie s ponukou kresťanského vianočného výchovno-vzdelávacieho programu pre deti. Naši žiaci prvého stupňa sa hravou formou (prostredníctvom bábok) dozvedeli základné informácie o význame Vianoc, ktoré vychádzajú z historicko-biblických podkladov. Deti sa nielen veľa dozvedeli, ale mohli si zasúťažiť vo vedomostnom kvíze, zaspievať si vianočné koledy a piesne. Ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa o rok.