Ako rodičia (žiaci) môžu na stránke školy nahliadnuť do elektronickej žiackej knižky?

Prihlásenie rodiča

Pre plnohodnotné využitie možností Edupage je dôležité, aby rodičia mali svoje vlastné prihlasovacie údaje – iné ako žiaci. Učiteľ môže vytvoriť rodičom vlastné prístupy, ak má k dispozícii ich e-mailové adresy.

Tu je ukážka lístočka Róberta Adamca – prístupové meno do elektronickej žiackej knižky pre rodičov.

Overení rodičia môžu elektronicky zadávať ospravedlnenky, podpisovať známky/poznámky, komunikovať s učiteľmi…

Po prihlásení rodič priamo prezerá internetovú žiacku knižku svojho dieťaťa a môže známky podpísať kliknutím na tlačidlo “Podpísať známky”. Učiteľ bude mať spätnú informáciu, o tom, že rodič naozaj známku videl.


Klik pre viac o ☞podpísaní známok☜ .