28. októbra 2020

Ochrana pred chrípkou a COVID-19

Obranyschopnosť organizmu počas chrípkovej sezóny podporíme zvýšeným príjmom vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny B – komplexu, vitamínu D na podporu imunity. Získate ich konzumáciou dostatočného množstva čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín. Najvhodnejšie je vyberať si z nej druhy bohaté najmä na vitamín C – papriku, chren, citrusové ovocie, kivi, zelené vňate, kel, kapustu. Dbajte na každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, pomôže tiež dostatok spánku a otužovanie. Obliekajte sa primerane počasiu.

Ochrana pred chrípkou a COVID-19

 • Dodržiavajte zásady ROR (rúško-odstup-ruky/dezinfekcia rúk). 
 • Majte správne nasadené rúško na tvári (prekryté ústa a nosové dierky).
 • Zachovajte dostatočný, aspoň dvojmetrový odstup od iných ľudí.
 • Často si umývajte ruky mydlom a teplou vodou. 
 • Dezinfikujte si ruky prostriedkami na báze alkoholu, ničí vírusy, ktoré sa usadili na pokožke dotykom s kontaminovanými predmetmi (držiaky v MHD, nákupné košíky, kľučky a pod.).
 • Nečistými rukami sa nedotýkajte tváre, úst ani očí.
 • Vyhýbajte sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí.
 • V domácnosti i na pracovisku pravidelne dezinfikujte povrchy, pracovné plochy a pomôcky.
 • Dbajte na pravidelné a nárazové vetranie miestností.

Po prejavení príznakov:

 • Nechoďte do práce a nenavštevujte verejné miesta. 
 • Choré deti nemajú byť v škole ani u starých rodičov, ktorí sú rizikovou skupinou. 
 • Izolujte sa od ostatných. 
 • Pri kašli si zakrývajte ústa a nos jednorazovou papierovou vreckovkou a nie dlaňou.
 • Nechoďte za svojim ošetrujúcim lekárom osobne bez ohlásenia. 
 • Vopred ho telefonicky kontaktujte a informujte ho o svojom zdravotnom stave, vrátane epidemiologickej a cestovateľskej anamnézy. 
 • Ošetrujúci lekár určí postup diagnostiky ochorenia a liečby. 
 • V prípade mimoriadnych zdravotných udalostí volajte priamo na číslo 155 a informujte dispečing, že môžete mať COVID-19.