250 000 skokov pre zdravie

V dňoch od 29.5. – 4.6. 2017 sa naša škola zapojila do európskej kampane MOVE WEEK 2017. Cieľom kampane 250.000 skokov pre zdravie bolo priblížiť skákanie cez švihadlo ako kardiovaskulárnu aktivitu prospešnú pre srdce a naše zdravie, aké svaly sa precvičia, že podporuje rýchlosť nôh a tak môžu deti napredovať vďaka švihadlu aj v iných športoch.

Podujatie 250. 000 skokov pre zdravie sme začali malou prednáškou o prospešnosti tohto športu, následne sme si vysvetlili pravidlá súťaže. Každý účastík sa mohol zúčastniť skákania iba raz. Naskákané skoky sme zapisovali do pripravených hárkov. Účastníci  skákali ľubovoľnými preskokmi cez švihadlo a ľubovoľne dlhý čas. Skákalo sa vonku na školskom dvore za krásneho počasia pri príležitosti sviatku detí MDD, v triedach , v ŠKD, kde sa do súťaže zapojili aj  rodičia našich žiakov. S radosťou si zaskákali aj niektoré pani učiteľky. Za našu školu sa nám podarilo naskákať krásnych 2775 skokov a skákajúcich účastníkov bolo 120. Žiakov sme motivovali tak ,že aj 5 skokov je veľký úspech a výsledok. Už mimo súťaže sa žiaci nadchli pre tento šport a skákali na školskom dvore o sto šesť !!!

Za účasť v tejto kampani bude našej škole pridelený certifikát  250.000 skokov pre zdravie a od ISCA, AŠPV a SRSA udelený certifikát o účasti v celoeurópskej kampani MOVE  WEEK  2017.

Veríme, že účasťou našej školy v tejto kampani sme sa  pričinili o dobrú vec. ŠPORTU ZDAR !!!