Škola, rodič a pozitívny výsledok Ag samotestovania

Vážený rodič/zákonný zástupca, vzhľadom na to, že sa nám v poslednom období zvýšil počet žiakov, ktorí mali pozitívny výsledok Ag samotestu, Vás chceme informovať ako v uvedenom prípade postupuje škola a rodič. V súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM  na školský rok 2021/2022 vydanom MŠVVaŠ SR (aktualizácia 15.10.2021) v  prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania zostáva žiak doma a rodič kontaktuje detského Prečítať viac o Škola, rodič a pozitívny výsledok Ag samotestovania[…]

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny začínajú 28. októbra 2021 (štvrtok).  Do školských lavíc opäť zasadneme 2. novembra 2021 (utorok).  *** Tento čas spájame so spomienkou na našich blízkych a známych, ktorí už nie sú medzi nami. Sviatok všetkých svätých, Pamiatka zosnulých alebo tzv. Dušičky patria medzi málo dní v našom živote, ktoré sú prakticky celé venované spomienkam. V krajinách s kresťanskou tradíciou je zvykom počas tohto dňa či Prečítať viac o Jesenné prázdniny[…]

Oznam – rúška na školách

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva a Školského semaforu od pondelka 4. októbra rúška nie sú povinné pre žiakov základných škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania. Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety). V  prípade účasti žiakov na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok povinné.

Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

  Vzhľadom na právne úpravy zákona o dotáciách účinné od 01.08.2021 sa v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 upravujú povinnosti a podklady, o ktorých si Vás týmto dovoľujeme informovať: bolo upravené tlačivo Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu, ktorý žiadateľ predkladá ako povinnú prílohu k žiadosti a ktorý slúži aj na oznamovanie zmien, Prečítať viac o Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022[…]

Ulička chutí 2021 | Podunajské Biskupice

Epidemická situácia dovolila usporiadať 21. ročník Súťaže vo varení guláša, ktorý sa niesol v znamení osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o Kostole sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach. Potvrdilo sa, že toto podujatie si zachovalo svoj jedinečný kolorit a spája rodiny, priateľov, susedov a známych. Bolo všetkým nielen súťažiacim potešením stretnúť sa a zdieľať po Prečítať viac o Ulička chutí 2021 | Podunajské Biskupice[…]

Pilotný projekt a program „Tréneri v škole“

Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom svojho organizačného útvaru splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport realizuje pilotný projekt a program „Tréneri v škole“ , ktorý je podporený finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu. Tréneri v škole je program zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny Telesnej a športovej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovaní pozitívneho vzťahu k Prečítať viac o Pilotný projekt a program „Tréneri v škole“[…]

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 1. 9. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje s účinnosťou od 1. septembra 2021 takto: Školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl sa uskutočňuje v škole (prezenčne) podľa Prečítať viac o Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 1. 9. 2021[…]

Oznam o udelení riaditeľského voľna

  Riaditeľka ZŠ Biskupická 21 v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka  udeľuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno Prečítať viac o Oznam o udelení riaditeľského voľna[…]

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Riaditeľstvo školy ZŠ Biskupická 21 v Bratislave oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa  6. septembra 2021 (pondelok) o 8:00 hod. na školskom dvore. Chceli by sme požiadať rodičov žiakov 0. – 9. ročníka, aby z dôvodu hygienických opatrení nevstupovali do budovy školy.  Zároveň žiadame rodičov/zákonných zástupcov, aby v tento deň mal každý Prečítať viac o Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022[…]

POZOR STRAVNÍCI! Informácia o zmene pre poskytovanie dotácie v školskom roku 2021/2022

  Od nového školského roku 2021/2022 novela zákona prináša nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu. Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. Pre viac info čítaj   >>TU<<

Výročie deklarácie o zvrchovanosti SR

Deň 17. júl 1992 sa stal významným dňom v novodobých dejinách Slovenska. Prijatie Deklarácie o Zvrchovanosti SR, ako významný krok k naplneniu sebaurčenia slovenského národa, si každý rok pripomíname zapálením vatier. Prvá Vatra zvrchovanosti bola zapálená na Kremnických baniach. Odvtedy uplynulo 15 rokov, a dnes sa môže s istotou povedať, že to bol významný štátnický Prečítať viac o Výročie deklarácie o zvrchovanosti SR[…]