Zveľadenie priestorov školy pre deti z multikultúrneho prostredia / projekt sa realizuje s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja