Zápis do školy pre nultý a prvý ročník


Vážení rodičia predškolákov,

ponúkame Vám možnosť elektronického zápisu Vášho dieťaťa do našej základnej školy. Keďže nám situácia nedovolí inak a školy ostávajú naďalej zatvorené, pripravili sme pre Vás elektronickú prihlášku, kde po kliknutí na uvedený link veľmi ľahko a rýchlo vypíšete prihlášku z pohodlia svojho domova a jedným kliknutím odošlete našej škole.

Potrebné dokumenty k prihláške od Vás preberieme po opätovnom otvorení školy.Zápisy budú prebiehať s dôrazom na dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení.

 

ZŠ Biskupická 21, Bratislava

Web: https://zsbiskupicka.sk/

  1. elektronická prihláška – od 15. do 30. apríla 2020

                Pre vyplnenie kliknite tu >>> Elektronická prihláška na zápis do 0. a 1. ročníka ZŠ v šk. r. 2020/2021

  1. Žiadosť si môžete stiahnuť kliknutím tu >>> Žiadosť o zápis dieťaťa do ZŠ + dotazník k zápisu <<<     vo formáte Word a poslať e-mailom na adresu zsbiskupicka@gmail.com .  

          3. Žiadosti môžete:

  • poslať na poštovú adresu: ZŠ Biskupická 21, 821 06 Bratislava.
  • osobne vhodiť aj do poštovej schránky na ZŠ Biskupická 21, Bratislava.
  • odovzdať osobne v škole od 20. apríla 2020 do 24. apríla 2020 denne v čase od 9.00 do 12.00.
  1. V prípade, že rodičia nemajú možnosť si z internetu vytlačiť žiadosť, môžu to urobiť v ZŠ Biskupická a na mieste si osobne vyplniť všetky potrebné dokumenty.

Do obvodu ZŠ Biskupická 21, patria tieto ulice: 

Biskupická, Devätinova, Dneperská, Družobná, Hlbinná, Hviezdna, Hviezdoslavova, Hydinárska, Janka Kráľa, Jegenešská, Jókaiho, Ketelec, Krajinská, Kvetinárska, Lieskovec, Lieskovská cesta, Mádachova, Máchova, Mramorová, Nákovná, Nákupná, Nezvalova, Oblúková, Odeská, Orechová, Orenburská, Ovčiarska, Ulica Padlých hrdinov, Parcelná, Pasienková, Petöfiho, Požiarnická, Pri hrádzi, Pri trati, Prípojná, Pšeničná, Sĺňavská, Staromlynská, Šamorínska, Šikmá, Trojičné námestie, Učiteľská, Ulica 8. mája, Ulica svornosti, Vetvárska, Vinohradnícka, Výtvarná, Žiacka.