Všetko najlepšie k narodeninám!

Vedel si, že od roku 1996 si na Slovensku každoročne pripomíname pamätný deň – Deň narodenia Ľudovíta Štúra, ktorý pripadá na 29. októbra?
Zároveň je rok 2022 vyhlásený za Rok odkazu štúrovcov.

O čo sa zaslúžil Ľudovít Štúr?
Už počas štúdií sa podieľal na priekopníckej práci v Spoločnosti česko-slovenskej, v roku 1835 sa stal jej podpredsedom. Pamätným sa stal výlet študentov bratislavského lýcea pod jeho vedením na Devín 24. apríla 1836, ktorý bol jedným z najvýznamnejších historicko-obrodeneckých podujatí slovenskej mládeže v procese národného uvedomovania sa v prvej polovici 19. storočia. Na ňom sa zaviazali slúžiť národu a zároveň prijali slovanské mená. Ľudovít Štúr si zvolil meno Velislav.

Vrcholom Štúrovej politickej a kultúrnej činnosti pred revolučnými rokmi 1848 – 1849, keď sa stal organizátorom ozbrojeného boja Slovákov za národné oslobodenie, bolo ustanovenie spisovnej slovenčiny. Rozhodnutie padlo v júli 1843 na fare v Hlbokom, kde sa Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža dohodli na nutnosti novej kodifikácie spisovného slovenského jazyka na základe stredoslovenského nárečia. (TASR)

 
Uložiť odkaz do záložiek.