Tipy pre tínedžerov v domácej škole

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) oslovil v mimoriadnej situácii šírenia koronavírusu aj tínedžerov a pripravil pre nich tipy na zvládnutie tejto doteraz nepoznanej situácie.

Zhrnul ich do praktickej pomôcky s názvom Ako sa nezblázniť z domácej školy.

Tínedžerom v nej radí, ako efektívne využiť čas, ktorý je potrebný venovať školským povinnostiam. Ponúka im tipy, ako môžu pomáhať iným, socializovať sa či športovať v domácich podmienkach. Taktiež ich vyzýva na ostražitosť a ochranu pred nástrahami on-line sveta, ako sú šikanovanie alebo zneužívanie. Súčasťou príručky je aj pripomenutie, aby nezabúdali na rekapituláciu a ocenenie toho, čo sa im počas dňa podarilo dosiahnuť.