Stretnutie so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom

Dnes nás  spolu s našim pánom starostom Zoltánom Pékom navštívil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom. Našu základnú školu si nevybrali len tak náhodne, ale s istým zámerom. Prišli sa osobne pozrieť a zoznámiť s prostredím práve tej školy,  kam chodí väčšina rómskych detí z okolia. 

“Škola odvádza dobrú prácu, ale potrebuje pomoc – treba najmä posilniť spoluprácu s rodinami. Navrhli sme niekoľko riešení, ako vieme pomôcť dostať ďalšiu podpornú pracovnú silu do mestskej časti. Biskupice boli odjakživa viacnárodnostné, chceme preto zabezpečiť, aby bolo spolunažívanie obyvateľov bezkonfliktné.” povedal Ábel Ravasz.

Spoločné stretnutie už  prinieslo prvý konkrétny krok, ktorým bolo začlenenie našej obce do Atlasu rómskych komunít a následná možnosť priamo čerpať dotácie. Tie budú potrebné najmä na zabezpečenie učiteľských asistentov v našej ZŠ Biskupická i terénneho pracovníka, ktorý bude tvoriť akúsi mediačnú spojku medzi rodičmi a školou.

“Veľmi si vážim prácu všetkých našich pedagógov, no žiaľ v škole na Biskupickej musia čeliť špecifickým potrebám žiakov zo znevýhodneného prostredia i neochote spolupráce zo strany rodičov. Aj napriek tomu však odvádzajú výbornú prácu na čele s pani riaditeľkou Ivetou Horváthovou, sú príkladným kolektívom a veria, že ich snaha prinesie svoje ovocie. A tým bude generácia detí, ktoré už nepôjdu v šľapajach svojich rodičov, ale so vzdelaním si nájdu uplatnenie na trhu práce a budú prínosom aj pre našu mestskú časť. Som vďačný pánovi Ravaszovi za odborné pomenovanie výziev pre školu aj samotnú mestskú časť a som rád, že sme sa konečne takpovediac „dostali na mapu“ záujmu ľudí zaoberajúcich sa rómskou problematikou.” vyjadril sa k téme starosta Podunajských Biskupíc Zoltán Pék.