Prosíme rodičov a žiakov…

Prosíme rodičov a žiakov, aby sledovali stránku školy, kde Vás budeme informovať o prípadných zmenách a ďalších rozhodnutiach.

S pozdravom vedenie školy.