Projekt “Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021” na Slovensku

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno- ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov.

Informácie o sčítaní obyvateľov 2021 Vám poskytnú každý pracovný deň v čase od 8:00 do 16:00 hod. aj na telefónnom čísle +421 2 22 11 99 99 .

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Uložiť odkaz do záložiek.