Októbrový výlet

Konečne sa nám to podarilo! Od konca minulého školského roka pani učiteľky plánovali celoškolský výlet za hranice Bratislavského kraja. Nakoľko bola akcia finančne náročnejšia kvôli doprave, nepodarilo sa nám ju zrealizovať. A preto sme sa zhodli, že nám zatiaľ postačí i blízke okolie Trnavského kraja, ktoré sa má čím pýšiť.

Jaskyňa Driny alebo podzemná perla Malých Karpát, ktorá bola našou prvou zastávkou, je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku a jednou z hlavných turistických atrakcií Malých Karpát. V porovnaní s našimi ostatnými sprístupnenými jaskyňami, v ktorých zväčša prevládajú mohutnejšie podzemné priestory, predstavuje sústavu užších puklinových chodieb, avšak s čarokrásnou kvapľovou výzdobou stalagnátov, stalaktátov a stalagmitov.

Hrad Červený Kameň bol druhou zastávkou s obhliadkou veľkého okruhu, ktorého trasa viedla dvadsiatimi štyrmi bohato zariadenými miestnosťami, salónmi, spálňami, jedálňou i rytierskou sálou, hradným podzemím, súčasťou ktorého je aj obranný systém hradu. Pre nás boli zaujímavé spálne s vykurovacími kachľami, malými postieľkami, suchými toaletami a ôsmaci sa počas výkladu pochválili bohatými vedomosťami o tureckých vpádoch na naše územie či o faktoch panovania Márie Terézie. Najzanietenejšími pozorovateľmi boli Patrik Gutleber, Denis Dominko a Martin Szirtl, ktorý nám poskytol fotodokumentáciu celého výletu. Ďakujeme!