Mimoriadne prerušenie vyučovania – chrípkové prázdniny

Vážení rodičia, pedagógovia a žiaci!

Venujte pozornosť nasledujúcemu oznamu:

Od 9.12.2022 do 16.12.2022 vrátane sa v ZŠ Biskupická prerušuje výchovno-vzdelávací proces z dôvodu aktuálne sa zvyšujúcej chorobnosti žiakov.

Rušia sa všetky akcie – plavecký výcvik, turnaj Šinter liga.

Žiaci sú z obedov automaticky odhlásení od 9.12. 2022 do 16.12.2022.

Nástup do školy bude 19.12. V prípade zmien Vás budeme včas informovať.

Oboznámený s vysokou chorobnosťou žiakov v škole je aj zriaďovateľ (viď príloha).

Ďakujem za pochopenie, prajem Vám pekný zvyšok dňa a chorým skoré uzdravenie.


Uložiť odkaz do záložiek.