Mikuláš aj v našej škole

Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš? …. Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky.

Čas plynie ako voda. Ani sme sa nenazdali a je tu predvianočný čas, v ktorom nesmie chýbať náš školský Mikuláš. Dnes 6. decembra 2017 bolo na našej škole veselo.  Žiaci prvého stupňa zažili mnoho súťaži, zaspievali a zarecitovali nášmu Mikulášovi. Čertík so sobíkmi dohliadali pri súťažiach na dodržiavanie fair play. Na žiakov čakala obrovská sladká odmena.

Ďakujeme Ti Mikuláš, že si k nám zavítal a tešíme sa na teba opäť o rok.