” R – O – R ” Poznáte túto skratku? Kto vie, čo za význam skrýva?!

Zásada  R – O – R   =  RÚŠKO – ODSTUP – RUKY 

 

Ide o základnú a veľmi účinnú prevenciu, ktorou dokážeme seba a svoje okolie efektívne chrániť, a ktorými prispievame k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19.

 

  • Rúška zabraňujú, aby človek, ktorý je potenciálne nakazený, šíril vírus ďalej do okolia.

 

  • Prenosu ochorenia bránime rovnako dostatočným sociálnym odstupom.

 

  • Nežiadúcemu prenosu zabránime do veľkej miery aj častým a dôkladným umývaním rúk  . Neumytými rukami sa šíri až 80 % infekcií.

 

V čase prebiehajúcej pandémie ochorenia COVID-19 sa odporúča zvážiť účasť na miestach s vyššou koncentráciou ľudí, návštevách i oslavách, zvlášť, ak je to v lokalitách s vyšším výskytom ochorenia COVID-19.

 

Dostatočný odstup od cudzích ľudí, dezinfekciu rúk a respiračnú hygienu je dôležité dodržiavať aj v exteriéri, nielen v interiéri. Rovnako aj v exteriéri je dôležité vyhýbať sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí – pokiaľ to nie je možné, v záujme účinnej prevencie sa odporúča aj vonku nasadiť si na takýchto miestach rúško a zdržiavať sa tam len na nevyhnutný čas.