Apríl: mesiac lesov

Prvé, čo človek vo svojom živote spraví, je nadýchnutie. Dýchajme z plných pľúc! Našimi druhými pľúcami sú rastliny. Zabezpečujú nám tak vzácny a jedinečný kyslík. Preto vysádzajme zeleň! Nech apríl – MESIAC LESOV nie je pre nás len frázou, ale výzvou. Žime v zdravom prostredí! Lebo napokon, čo človek posledné v živote spraví, je vydýchnutie.