Prváci navštívili hlavný pútnický chrám v Podunajských Biskupiciach

V rámci hodiny náboženskej výchovy naši takmer najmenší, prváci, navštívili hlavný pútnický chrám v Podunajských Biskupiciach prvej blahoslavenej Slovenky Blahoslavenej sestry Zdenky Schelingove, ktorá pôsobila ako rehoľná sestra v kláštore pri kostole Povýšenia svätého kríža v Podunajských Biskupiciach.
Žiaci sa veľmi živo zaujímali o život blahoslavenej sestry Zdenky, prvej blahoslavenej slovenky, ktorú blahorečil v roku 2003 na Slovensku pápež Ján Pavol II. .
Aktívne sa hlásili a pýtali sa rehoľnej sestričky Mojmíry na rôzne otázky a tá im troezlivo odpovedala. Čo bolo milo prekvapivé, v aktivite sa predbiehali najmä chlapci.
 
Ďakujeme ctihodnej sestre Mojmíre, že poskytla odborný teologický výklad našim žiakom náboženskej výchovy, umožnila im návštevu chrámu a sakrálneho priestoru, ktorý odomykla len pre našich žiakov. So žiakmi sa na záver pomodlila a udelila im požehnanie relikviami blahoslavenej Sestry Zdenky.