ZŠ Biskupická 21 vs. USA – v oblasti pedagogiky a edukácie sme potvrdili svoje kvality.

V dňoch 7.11.-8.11.2019 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave organizoval v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, UNESCO a Slovak Telekom, v poradí už XXVIII. ročník odbornej konferencie Dieťa v ohrození. Tento rok sa venovalo téme inklúzie a deťom v náročnej životnej situácii.

Konferencia je zameraná najmä na výmenu odborných skúseností medzi domácimi i zahraničnými expertmi vrátane prezentácie výsledkov práce Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v tejto oblasti.


Konferencie sa zúčastnila aj pani riaditeľka Mrs. Marlo Thomas, ktorá si počas programom nabitého pobytu v Bratislave našla čas a prišla nás nielen navštíviť, ale sa i podeliť o svoje vzácne skúsenosti z praxe v ďalekom zámorí.

Marlo Thomas ( Director of Diversity and Inclusion in Georgetown Day School, USA )

Riaditeľka kancelárie školy pre rozmanitosť a inklúziu vo Washingtone. Ide o školu, ktorá si od svojho založenia vážila hodnotu a integritu každého jednotlivca a je obzvlášť hrdá na odhodlanie jej zamestnancov vyučovať a pracovať v rozmanitom multikultúrnom prostredí. Marlo má dlhoročné skúsenosti s prácou so študentmi so špeciálnymi potrebami.

 

*Drahá Marlo, dovoľ mi ešte raz v mene celého nášho pedagogického kolektívu Ti poďakovať za milú návštevu, vzájomné podelenie sa o poznatky z praxe a tvoje povzbudzujúce a motivačné myšlienky. S pozdravom ZŠ Biskupická 21, Bratislava.

*Dear Marlo, let me once again, on behalf of our entire teaching team, thank you for your kind visit, sharing your experience and your encouraging and motivating thoughts. Yours sincerely ZŠ Biskupická 21, Bratislava.


Pre viac info o Marlo Thomas a škole, na ktorej pôsobí použi nasledujúci link nižšie:

Kliknite tu >> Georgetown Day School, 4200 Davenport Street, NW Washington, DC 20016-4560, USA