Aj o tomto bol tohtoročný XIX. ročník súťaže vo varení guláša… 1. miesto pre súťažný tím B21!

V sobotu 8. septembra sa konal tradične pred domom kultúry Vetvár na Biskupickej ulici už 19. ročník súťaže vo varení guláša o cenu starostky, ktorá má v tejto mestskej časti už bohatú históriu.

A pokiaľ ide o históriu nášho tímu, je to už 2. ročník reprezentácie našej školy ako účastníkov súťaže. Tento rok sme boli zastúpení tímom ZŠ Biskupická 21, ktorého tvárami boli naša pani riaditeľka školy Mgr. Ivetka Horváthová, naša pani kuchárka Anička, pani tajomníčka školy Monika a pani učiteľka Marianka.

V kategórii “Špeciálna cena”, ktorá patrila pre najlepšie oblečené družstvo tohto podujatia nielen získalo, ale dokonca 1. miesto si obhájilo práve naše družstvo B21, ktoré získalo pre školu ďalšiu krásnu medailu a načrtlo si tak svoje čestné miesto medzi účastníkmi tejto súťaže, za čo im týmto gratulejeme a ďakujeme!

V mene našej školy by sme sa radi poďakovali i pani starostke PhDr. Alžbete Ožvaldovej a pani vedúcej oddelenia školstva a kultúry PaedDr. Beate Biksadskej s jej pracovným tímom za organizáciu a výborbú náladu počas dňa. Ďakujeme!

A pre toho, kto nebol:                                                                                                                                                                                                                   XIX. ročník súťaže vo varení guláša (youtube video záznam)