Oznam o udelení riaditeľského voľna

  Riaditeľka ZŠ Biskupická 21 v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka  udeľuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno Prečítať viac o Oznam o udelení riaditeľského voľna[…]

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Riaditeľstvo školy ZŠ Biskupická 21 v Bratislave oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa  6. septembra 2021 (pondelok) o 8:00 hod. na školskom dvore. Chceli by sme požiadať rodičov žiakov 0. – 9. ročníka, aby z dôvodu hygienických opatrení nevstupovali do budovy školy.  Zároveň žiadame rodičov/zákonných zástupcov, aby v tento deň mal každý Prečítať viac o Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022[…]