2% Vašim-našim deťom!

 

Dôležité termíny:

Do 31. marca 2019 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami (Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. )

Do 30. apríla 2019 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

 

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

SZČO:

Do svojho daňového priznania za rok 2018 zahrňte prílohu o venovaní 2 percent z dane, ktorej PDF si môžete stiahnuť na tejto stránke vyššie alebo tu: Vyhlásenie-2018-DP-2017 (aktualizované 7.2.2018). V dokumente vyplňte svoje údaje (údaje o daňovníkovi) tak, ako to budete robiť na každej inej strane daňového priznania. Po podaní daňového priznania je celý ďalší proces automatický.


Tlačivá na stiahnutie (.pdf) :

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018

POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zho závislej činnosti za rok 2018