ŽIACI, SME TU PRE VÁS, SME V TOM SPOLU

Milí žiaci,
tieto riadky a odporúčania pripravili pre vás MŠVVaŠ SR.

Mnoho z nás takúto situáciu nikdy nezažilo, a preto je v poriadku pýtať sa na všetko, z čoho máte obavy. Veríme, že vám pomôžu.

Uložiť odkaz do záložiek.